podział nieruchomości, pośrednictwo nieruchomości, zniesienie współwłasności

Masz problem z nieruchomością? 

zdaj się na profesjonalistę

Jesteś współwłaścicielem kamienicy. Postanowiłeś zmienić mieszkanie w którym mieszkasz. Dałeś ogłoszenie i pojawił się problem. Ilość osób która ogląda Twoje mieszkanie jest spora, ale nic z tego nie wynika. Dla większości problemem jest brak możliwości uzyskania kredytu na zakup. Niestety banki nie kredytują zakupu udziałów w nieruchomości.

 

Może to czas na 

Zniesienie współwłasności sądownie czy umową?

Dużo zależy od sytuacji w jakiej jesteśmy.

 

Jeśli współwłaściciele są zgodni co do podziału nieruchomości, to na pewno lepszą i szybszą drogą jest zniesienie współwłasności umową. Oczywiście, jak wszystkie umowy dotyczące nieruchomości, musi mieć ona formę aktu notarialnego. 

 

Droga sądowa jest natomiast niezbędna w przypadku sporu istniejącego pomiędzy współwłaścicielami. Tą drogą można też znieść współwłasność w jeszcze bardziej skomplikowanym przypadku, czyli jeśli nie mamy kontaktu ze wszystkimi właścicielami ułamków. Tak jest to możliwe. Jeśli sąd uzna że nie jest możliwe ustalenie miejsca pobytu tej osoby lub osób, powoła kuratora który reprezentował będzie jej interesy. Planując podział w tej sytuacji, warto rozważyć czy jest możliwość aby osoba którą reprezentował będzie kurator, może objąć któreś z mieszkań. Jeśli nie, sąd może nakazać sprzedaż całej kamienicy i podział uzyskanych ze sprzedaży środków pomiędzy dotychczasowych właścicieli. Można oczywiście znieść współwłasność sądownie w przypadku kiedy wszyscy udziałowcy są ze sobą zgodni, ale trwać to będzie zdecydowanie dłużej niż czas potrzebny na zawarcie stosownej umowy w Kancelarii Notarialnej.   

Jakie są koszty takiego podziału?

To oczywiście zależy od drogi którą wybierzemy. Koszt zniesienia współwłasności umową jest wyższy, ale czas jaki musimy na tą drogę poświęcić dużo krótszy. Koszt drogi sądowej jest niższy, ale czas zdecydowanie dłuższy, nawet w przy zgodzie wszystkich stron zniesienie współwłasności tą drogą może zająć ponad rok.

 

W przypadku zniesienia współwłasności umową koszt jest uzależniony od wartości nieruchomości.

 

Maksymalna taksa notarialna wygląda następująco:

 

powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,

powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej niż 10 000 zł.

 

 

W przypadku drogi sądowej koszty kształtują się następująco:

 

1000 zł za wniosek o zniesienie współwłasności w sytuacji sporu pomiędzy stronami, lub 300 zł za wniosek o zniesienie współwłasności w sytuacji, gdy zawiera on zgodny projekt.

 

Powyższe koszty zarówno umownego jak i sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości nie obejmują poniższych wydatków które są niezbędne w całej procedurze:

100 zł — opłata od wniosku o założenie księgi wieczystej dla każdego nowo wydzielonego lokalu

150 zł — opłata od wniosku o wpis w KW zniesienia współwłasności,

 

wynagrodzenia lub zwrotu kosztów dla biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony, oraz kosztów związane z przygotowaniem potrzebnych do podziału dokumentów. 

 

Linki reklamowe. 

Pod tymi linkami możesz  wysłać zapytania do firmy Notus, jednego z największych pośredników kredytowych na rynku lub do Banku Pekao udzielającego jednego z najlepiej ocenianych kredytów hipotecznych na rynku.

Jakie dokumenty będziesz musiał przygotować.

Podstawowym dokumentem który musimy uzyskać są zaświadczenia o samodzielności lokali w kamienicy której współwłasność znosimy. Aby taki dokument uzyskać należy wykonać inwentaryzację budynku, przygotować odpowiednie dokumenty i złożyć wniosek do Wydziału Architektury.  Takie zaświadczenia są podstawą do wydzielenia i ujawnienia nowych lokali mimo iż znajdują się one w od dawna istniejącym budynku. Mają one jeszcze dodatkowe znaczenie. Bardzo często ilość posiadanych udziałów nie jest zgodna z powierzchnią zajmowanego lokalu. Zaświadczenie jest podstawą do ustalenia obowiązkowych kompensat pomiędzy znoszącymi współwłasność.

 

Projekt podziału nieruchomości.

 

Bardzo często potrzebna będzie wycena nieruchomości wykonana przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

 

Potrzebne będą również inne dokumenty opisujące stan nieruchomości: wypis z rejestru gruntów, przeznaczenie działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Terenu i jeszcze kilkanaście innych. 

Jaka jest moja rola w procedurze?

- Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przygotowuję wszystkie potrzebne do zniesienia współwłasności dokumenty.

- Współpracuję z uprawnionym architektem przy wykonaniu inwentaryzacji nieruchomości.

- Przygotowuję oszacowanie wartości nieruchomości w oparciu o centy transakcyjne z odpowiednich baz danych, lub jeśli jest taka konieczność współpracuję z odpowiednim rzeczoznawcą majątkowym.

- Pomagam przy stworzeniu projektu podziału nieruchomości w oparciu o zaświadczenia o samodzielności lokali i układ pomieszczeń przynależnych czy do wyłącznego korzystania.

- Współpracuję z kancelarią notarialna przy przygotowaniu umowy znoszącej współwłasność, lub kancelarią prawną przy przygotowaniu wniosku do właściwego sądu.

- Proponuję najlepsze rozwiązania związane z przypisaniem do lokali mieszkalnych pomieszczeń przynależnych czy miejsc parkingowych.

 

Przy tej usłudze współpracuję z Kancelarią Notarialną, Kancelarią PrawnąUprawnionym Architektem, Rzeczoznawcą Majątkowym wpisanym na listę Biegłych Sądowych.

 

Cena takiej usługi w każdym przypadku ustalana jest indywidualnie. Zależy ona od ilości wymaganych do przygotowania zaświadczeń, powierzchni nieruchomości, ilości wydzielanych lokali i wartości dzielonej kamienicy. Zazwyczaj jest to cena poniżej 1% wartości budynku. W cenie tej zawarty jest koszt uzyskania wszystkich potrzebnych zaświadczeń oraz koszt wykonania inwentaryzacji architektonicznej.

 

Jeśli nowo wydzielone lokale przeznaczone zostaną do sprzedaży to cała lub część ceny za podział może zostać wliczona do prowizji za sprzedaż mieszkań, jeśli sprzedaż zostanie zlecona mojej firmie. 

Czasem zdarza się sytuacja, że mieszkasz w mieszkaniu którego nie jesteś w całości właścicielem. Jest tak w przypadku kamienic które nie mają przeprowadzonego podziału nieruchomości. Twoje prawo do części nieruchomości polega na posiadaniu prawa do ułamka tej samej rzeczy, czyli całej kamienicy, które to prawo posiadają również inni właściciele pozostałych ułamków. Prawo to przysługuje niepodzielnie wszystkim współwłaścicielom nieruchomości. Każda z osób mieszkających w kamienicy i posiadająca określoną ilość udziałów, często na podstawie ustnej umowy zawartej wiele lat temu, zajmuje któreś konkretne mieszkanie. Ale w świetle prawa nie jest ono jej własnością, a co więcej mieszkania tego po prostu, prawnie, nie ma.

 

Sytuacja taka w normalnym bieżącym życiu może nie jest nadmiernie uciążliwa czy jakoś szczególnie dotkliwa.

 

Problem pojawia się zazwyczaj w trzech przypadkach. Chęci sprzedaży mieszkania, zabezpieczenia kredytu nieruchomością w której właśnie mieszkasz albo chęcią zmiany przeznaczenia lokalu na przykład z mieszkalnego na użytkowy.

 

Zastanawiając się nad przeprowadzeniem zniesienia współwłasności warto wiedzieć że roszczenie to nigdy nie ulega przedawnieniu. Mimo iż kamienica została zbudowana 50, 100, czy więcej lat temu, nadal możemy starać się o zniesienie współwłasności i stać się właścicielami mieszkań w których mieszkamy.

Współwłasność ułamkowa nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości czyli jak stać się właścicielem mieszkania w którym mieszkamy?

 

ZAPRASZAM DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO LUB PRZEZ PONIŻSZY FORMULAŻ KONTAKTOWY.

Wyślij wiadomość

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Adres:

Marek Mularczyk Firma

ul. Kalwaryjska  69/9

30-504 Kraków

Kontakt:

 +48 515 822 177

 biuro@nieruchomosciprofesjonalnie.pl

nieruchomości profesjonalnie wyślij wiadomość