podział nieruchomości, pośrednictwo nieruchomości, zniesienie współwłasności

Masz problem z nieruchomością? 

zdaj się na profesjonalistę

Mieszkasz od dawna poza Polską. Dostałeś w spadku nieruchomość w Krakowie czy w okolicach tego miasta. Pojawia się smutek, że zmarł ktoś bliski. Chwilę później zaczynają się pojawiać pytania jak poradzić sobie ze wszystkimi formalnościami. Czy muszę lecieć do Polski? To zajmie bardzo dużo czasu i wiąże się z nie małymi kosztami.

 

Zastanawiasz się, czy da się objąć spadek bez konieczności pobytu w Polsce. Jest to możliwe! Przeczytaj jak to zrobić.

Jaka jest moja rola w procedurze?

Jeśli to ja zostanę wybrany na Twojego pełnomocnika to

 

- w porozumieniu z adwokatem z którym stale współpracuję przygotowuję wszystkie potrzebne dokumenty do uzyskania sądowego poświadczenia dziedziczenia, w tym pełnomocnictwo dla Adwokata który będzie Cię reprezentował przed polskim Sądem,

- po uzyskaniu i uprawomocnieniu poświadczenia skompletuję dokumenty potrzebne do zbycia odziedziczonych nieruchomości

- przygotuję we współpracy z Kancelarią Notarialną odpowiednie pełnomocnictwa które po Twojej ocenie i akceptacji podpiszesz w miejscu swojego zamieszkania,

- zlikwiduję odziedziczone rachunki bankowe, rozwiążę umowy o lokaty bankowe. W tym zakresie dla moich wcześniejszych klientów przeprowadzałem takie operacje już  w kilku bankach,

- sprzedam w Twoim imieniu odziedziczone ruchomości, a środki z tych transakcji nabywcy wpłacą na konto depozytowe prowadzone w Kancelarii Notarialnej z którą w tym zakresie współpracuję, bezpośrednio na Twój rachunek w banku w kraju w którym mieszkasz,

- Kancelaria Notarialna z która stale współpracuję przygotuje projekty aktów notarialnych,  

- po Twojej akceptacji umów, podpiszę w Twoim imieniu na podstawie wcześniej udzielonego pełnomocnictwa akty notarialne dotyczące sprzedaży odziedziczonych nieruchomości. Środki w zależności od sytuacji zostaną wpłacone na Twój rachunek prowadzony przez bank w miejscu Twojego zamieszkania lub na konto depozytowe w Kancelarii Notarialnej,

- ureguluję wszystkie zaległości ze środków pochodzących ze sprzedaży elementów masy spadkowej Twojego spadkodawcy które ewentualnie miał on w stosunku do spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty, gminy miejskiej Kraków, oraz reguluję należności które wynikły z procedury likwidacji spadku.

- zamówię wycenę wartości odziedziczonego majątku przez Rzeczoznawcę Majątkowego, jeśli będzie taka koniecznośc.

- zlecę Kancelarii Notarialnej wykonanie przelewu środków zgromadzonych na koncie depozytowym na rachunek bankowy prowadzony przez bank w miejscu Twojego zamieszkania.

Jaka jest Twoja rola w procedurze?

Całkowicie online oczywiście nie, ale da się bez konieczności przyjazdu do Polski. Więc jeśli ktoś nie ma możliwości poświęcenia kilku tygodni a czasem nawet więcej na przyjazd, albo z różnych powodów nie może tego zrobić, albo koszt tego przedsięwzięcia jest zbyt wyskoki, cały proces może przeprowadzić z miejsca swojego pobytu.

 

Pierwszym krokiem jest wybranie odpowiedniej firmy czy też osoby która będzie Twoim reprezentantem w tej sprawie przed polskimi instytucjami, urzędami, w na końcu przeprowadzi sprzedaż masy spadkowej i oczywiście po zakończeniu procedury rozliczy się z Tobą. Zastanawiasz się czy jest to bezpieczne dla Ciebie. Ostatecznie powierzasz dysponowanie swoim odziedziczonym majątkiem zupełnie obcej osobie, z którą nie masz bezpośredniego kontaktu. Oczywiście że tak, cała procedura jest całkowicie bezpieczna, dzięki odpowiednio sformułowanym pełnomocnictwom na podstawie których Twój pełnomocnik prowadzi proces.

 

Drugim krokiem jest ustalenie z przyszłym pełnomocnikiem w jaki sposób nastąpi objęcie spadku.

 

Pierwszą najistotniejszą częścią procesu objęcia spadku jest sprawdzenie jaki był stan majątkowy Twojego spadkodawcy, czyli czy dziedziczysz majątek czy dziedziczysz dług pozostały po zmarłym. Jeśli spadkodawca pozostawił majątek to spadek przyjmujesz czyli dziedziczysz wprost, w przypadku istnienia długów możesz przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub go po prostu odrzucić.

 

Trzeci krok to nabycie spadku czyli procedura otrzymania Poświadczenia dziedziczenia. 

 

Jeśli jesteś jedynym spadkobiercą najprościej będzie uzyskać Poświadczenie dziedziczenia przed polskim Sądem właściwym dla miejsca pobytu spadkodawcy w ostatnim dniu jego życia. Udzielasz pełnomocnictwa osobie która będzie reprezentowała Twoje interesy w tej sprawie przed Sądem, najlepiej jeśli będzie to Adwokat lub Radca Prawny. Może to być też osoba która na podstawie odpowiednio zawartej umowy zajmuje się prowadzeniem Twoich spraw majątkowych w Polsce lub ktoś z rodziny również na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa.  Bardzo ważne jest, aby dokumenty złożone we wniosku były jak najbardziej kompletne i jednoznacznie wskazywały na to że to Ty jesteś jedyną osobą upoważnioną do dziedziczenia. Jeśli Sędzia będzie miał co do tego jakieś wątpliwości, może zarządzić poszukiwanie innych spadkobierców, co zdecydowanie wydłuża czas potrzebny na zakończenie postępowania i wydanie sądowego poświadczenia dziedziczenia.

 

Natomiast jeśli jesteś jednym ze spadkobierców, cały proces objęcia spadku będzie nieco bardziej skomplikowany. Ze względu na to że mieszkasz poza granicą i Twoje interesy reprezentuje pełnomocnik poświadczenie dziedziczenia spadku przez wszystkich spadkobierców musi odbyć się drogę sadową. Jeśli wszyscy spadkobiercy są zgodni co do przeznaczenia masy spadkowej czyli w praktyce sprzedaży jej wszystkich elementów i podziału uzyskanych ze sprzedaży pieniędzy, zgodnie z przysługującymi im udziałami w spadku, a także co do terminu w jakim wszystkie te czynności powinny się zakończyć to dokonanie podziału masy spadkowej nie powinno zając sądowi zbyt dużo czasu.

 

Przebrnęliśmy całą procedurę objęcia spadku, teraz kolej na krok czwarty, przeprowadzenie sprzedaży masy spadkowej.

 

Ten krok dla większości osób rozważających sprzedaż majątku, likwidację lokat mieszkających na stałe za granicą i zastanawiających się nad ustanowieniem pełnomocnika do tych czynności wydaje się najtrudniejszy. Musimy powierzyć dysponowanie naszym majątkiem osobie której nie znamy. W praktyce powierzenie nie jest nazbyt ryzykowne, a to dzięki odpowiednio sformułowanym pełnomocnictwom.

 

Cały proces dzielimy na kilka etapów i na realizację każdego z nich udzielamy innych pełnomocnictw. 

 

W pełnomocnictwie ogólnym upoważniamy pełnomocnika do zebrania wszystkich potrzebnych dokumentów potrzebnych do zbycia odziedziczonych nieruchomości, dokonania ewentualnych rozliczeń z urzędem miasta czy wspólnotą.

 

W pełnomocnictwie rodzajowym upoważniamy pełnomocnika do wykonania konkretnych czynności związanych reprezentowaniem  przed bankami w sprawie likwidacji rachunków, lokat, wykonania przelewów. W tym pełnomocnictwie upoważniamy go również do zbycia ruchomości wchodzących w skład spadku a także innych konkretnych zadań np. wyrejestrowania samochodu spadkodawcy. W tym pełnomocnictwie określamy numery rachunków na jakie pieniądze uzyskane ze sprzedaży muszą zostać przez nabywcę ruchomości wpłacone czy przelane przez banki przy likwidacji kont czy lokat.

 

Natomiast do sprzedaży nieruchomości stosujemy pełnomocnictwo szczególne. W tym pełnomocnictwie szczegółowo określamy jakie czynności mogą być przez pełnomocnika wykonane. Czyli jaka jest minimalna cena zbycia nieruchomości, na jaki rachunek muszą zostać wpłacone przez nabywcę pieniądze i w jakim terminie. Czy dopuszczamy sprzedaż z umową przedwstępną potrzebną do uzyskania przez nabywcę kredytu, oraz co najważniejsze udzielamy pełnomocnictwa do podpisania aktów notarialnych.

Czy da się przeprowadzić całą procedurę online i jak to zrobić

Spadek z nieruchomością w Polsce a mieszkasz na stałe za granicą

Jedyną Twoją rolą jest podpisanie stosownych pełnomocnictw.

 

Po sporządzeniu projektów przez Kancelarię Notarialną, przesłaniu i ostatecznym uzgodnieniu ich treści oraz zakresu w jakim zostanę umocowany przez Ciebie musisz zgodnie z przepisami kraju w którym przebywasz podpisać je i uwierzytelnić. 

 

W przypadku Stanów Zjednoczonych podpis musi mieć miejsce w obecności notariusza i potwierdzony zostać we właściwym sądzie okręgowym, a następnie do tak podpisanego dokumentu musi zostać dołączone apostille czyli poświadczenie autentyczności dokumentu.

W przypadku Kanady poświadczenie autentyczności dokumentu dokonuje placówka Konsularna.

 

Jakie są konkretne rozwiązania obowiązujące w każdym kraju uzgadniamy w takcie pierwszych rozmów dotyczących nawiązania współpracy.

 

 

Przy tej usłudze współpracuję z Kancelarią Notarialną, Kancelarią Prawną, Rzeczoznawcą Majątkowym wpisanym na listę Biegłych Sądowych.

 

Cena takiej usługi w każdym przypadku ustalana jest indywidualnie. Zależy ona od ilości wymaganych do przygotowania zaświadczeń, skomplikowania sprawy a także od wartości masy spadkowej. Zazwyczaj jest to cena około jej 6% wartości. W cenie tej zawarte są wszystkie koszty jakie będziesz musiał ponieść w Polsce.  

 

 

ZAPRASZAM DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO LUB PRZEZ PONIŻSZY FORMULAŻ KONTAKTOWY.

Wyślij wiadomość

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Adres:

Marek Mularczyk Firma

ul. Kalwaryjska  69/9

30-504 Kraków

Kontakt:

 +48 515 822 177

 biuro@nieruchomosciprofesjonalnie.pl

nieruchomości profesjonalnie wyślij wiadomość