nieruchomości profesjonalnie wyślij wiadomość

Kontakt:

 +48 515 822 177

 biuro@nieruchomosciprofesjonalnie.pl

Adres:

Marek Mularczyk Firma

ul. Kalwaryjska  69/9

30-504 Kraków

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Wyślij wiadomość

Inwestor zastępczy, kim jest i jaka jest jego rola w procesie budowy nieruchomości?

Inwestor zastępczy. Kiedy warto pomyśleć o jego ustanowieniu

Kim jest inwestor zastępczy?


Inwestor zastępczy zwany też czasem projekt managerem, to firma lub osoba fizyczna działająca przy realizacji inwestycji budowlanej w imieniu inwestora. Osoba taka bardzo często występuje przy realizacji dużych inwestycji, w których inwestorem jest instytucja która nie ma odpowiedniego potencjału lub doświadczenia związanego z nadzorowaniem procesu budowy. 

 

Funkcja inwestora zastępczego nie jest w polskim prawie określona żadnym aktem prawnym. Jedyną miejscem w którym pojęcie inwestora zastępczego się pojawia jest Polska Norma z dnia 25 kwietnia 2000 r. (PN-ISO 6707–2:2000 Budownictwo – Terminologia – Terminy stosowane w umowach – umowa o zastępstwo inwestycyjne). Norma ta mówi, że inwestor zastępczy to jednostka organizacyjna działająca odpłatnie w imieniu zamawiającego i odpowiedzialna przed nim za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym. Ale szczegółowo nie określa zakresu jego obowiązków.

 

Można natomiast założyć, że obowiązki inwestora zastępczego będą tożsame z zakresem obowiązków inwestora, a te są już bardzo szczegółowo określone w ustawie Prawo budowlane.

 

Zakres obowiązków inwestora, czyli także Ciebie, jeśli jesteś inwestorem swojej własnej nieruchomości.

 

Zgodnie z Art. 18. Prawa budowlanego do obowiązków inwestora należy:

 

1. Zorganizowanie procesu inwestycyjnego, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

  • opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów
  • objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy
  • opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  • wykonania i odbioru robót budowlanych
  • w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.

3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

 

Oprócz ustawowych obowiązków nałożonych na inwestora, jest też zwykła chęć aby zaplanowana, wymarzona inwestycja była po prostu inwestycją udaną. 

 

Bardzo często zdarza się że po pierwszym kontakcie inwestora z Urzędem Gminy czy firmą od mediów, następuje zwątpienie. I nadchodzi refleksja czy jestem w stanie przeprowadzić i pokierować całym procesem budowy?

 

I w tym momencie można podjąć decyzję o powołaniu osoby która zajmie się poprowadzeniem całej inwestycji od wydania warunków przyłączy do zgłoszenia zakończenia prac budowlanych lub do wykończenia wnętrza nowego domu.

 

Jeśli wybiorą Państwo moją firmę na pierwszym spotkaniu określimy zakres obowiązków jaki zostanie nam powierzony. Po sporządzeniu odpowiedniej umowy i jej podpisaniu, jedyną rolą Państwa jako inwestora są kolejne wizyty na budowie w celu oceny postępu prac budowlanych i oczywiście zapłata za wykonane kolejne etapy budowy czy za dostarczone na budowę materiały.

 

Umowa jaką będzie nas łączyła to umowa pełnomocnictwa szczególnego, w której dokładnie określony będzie zakres obowiązków powierzonej naszej firmie.

 

A naszym zadaniem przy obsłudze Państwa nieruchomości może być:

 

- skompletowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę nieruchomości,

- wybór wykonawców poszczególnych etapów budowy nieruchomości i zawieranie z nimi umów lub wybór generalnego wykonawcy i podpisanie z nim z nim umowy,

- dokonywanie wymaganych przepisami prawa zawiadomień i zgłoszeń,

- organizacja zakupu odpowiednich materiałów,

- przygotowanie odbiorów częściowych i końcowych nieruchomości, odbiorów technicznych i prób instalacji,

- nadzór nad procesem budowy nieruchomości,

- organizacja nadzorów pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dokonywanie rozliczeń z generalnym wykonawcą lub wykonawcami poszczególnych etapów budowy nieruchomości,

- uzyskiwanie wszelkich koniecznych decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień organów administracji publicznej, w tym w szczególności uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nieruchomości.

 

Usługę tą mogę zaproponować osobom posiadającym działkę i planującym budowę na terenie Krakowa i gmin Zielonki, Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś, Zabierzów, Liszki.

 

Koszt takiej usługi ustalony jest indywidualnie w zależności od projektu i skomplikowania prac które podlegają nadzorowi, oraz wybranego zakresu usługi. Zazwyczaj koszt ten nie przekracza 4% kosztów budowy.

 

 

ZAPRASZAM DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO LUB PRZEZ PONIŻSZY FORMULAŻ KONTAKTOWY.

 

Kupiłeś działkę i nie wiesz co dalej, ilość dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia budowy jest większa niż myślałeś. Obawiasz się że konieczność wizyt w wielu urzędach i instytucjach zajmie Ci cały czas. A jeszcze przecież musisz zając się pilnowaniem budowy. Nie musi tak być! Możesz przecież postarać się o inwestora zastępczego Twojej nieruchomości. 

Masz problem z nieruchomością? 

zdaj się na profesjonalistę

nieruchomości profesjonalnie